Adana Mimarlar Odası

Mimarlık ve İletişim Semineri 24 Mart’ta Mimarlar Odası Adana Şubesi’nde gerçekleşti.

Yaratıcı disiplinlinler alanında mimar, sanatçı ve çeşitli kurumlara iletişim danışmanlığı hizmeti veren Aydan Öksüz, 24 Mart Cuma günü TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi’nde “Mimarlık ve İletişim” seminerine konuşmacı olarak katıldı.
Açılış konuşmasını Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün’ün gerçekleştirdiği söyleşide, Tüzün, “Profesyonel yaşam gereği yapılan iş ve becerilerin başkaları tarafından bilinmesi, mesleki değerler öne çıkarılarak ve mesleki etik çerçeve içerisinde sağlanabilir. İyi iletişim başarı sağlar, ki-şinin kendisinin anlaşılmasını sağlar. İletişimle insanlar kendilerini ifade ederler. Biz mimarlar hizmet sunuyoruz. Mesleki etik çerçevesinde pozitif yanlarımızı öne çıkararak, varlık gösterebiliriz. Meslek olarak nereye gidiyoruz? Bunu sorgulamamız, araştırmamızda bir iletişimdir.” açıklamalarını paylaştı.

“Mimarlık ve İletişim” başlığı altında gerçekleşen söyleşide, iletişim ve iletişimin değişen kodları, dijital dönüşümün insana ve mimarlık mesleğine etkileri değerlendirilirken, iletişimin, insanın dahil olduğu; mekân, kent, ve tarih bilinci üzerinden anlayarak yorumlanması gerektiği vurgulandı. İletişimin bü-tünsel bir yaklaşımla incelenmesi gerektiğini belirten Aydan Öksüz, mimarlıkta iletişimin, kent ve kültür bilinci, mesleki etik değerlerin önemine odaklanarak gerçekleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Mimarlıkta iletişim konusunda, kurumiçi iletişimin önemi, medya iletişimi, etkinlik yönetimi, kurumsal ve dijital kimlik, itibar yönetimi konuları ele alındı. Mimarların ve mimarlık öğrencilerinin katıldığı söy-leşide, mimarların gerçekleştirdiği projelerin yazılı ve dijital mecralarda yer alması konusunda plan-lama ve yöntemler konuşuldu.

Ofisin kurum kimliği üzerinden tasarım yaklaşımı, mesleki faaliyetleri, yayınlar ve arşivleme konu-sunda gerçekleştirilecek çalışmaların planlaması konularında öne çıkarılması gereken detay ve planlama süreçleri de katılımcılarla paylaşıldı. İletişimin bir süreç yönetimi olduğu konusuna dikkat çeken Aydan Öksüz, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarıyla birlikte doğru bir iletişim stratejisiyle; tanıtım, marka bilinirliliği, sektör ve akademi işbirliği konularında uzun vadeli çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık iki saat süren ve katılımcılardan gelen sorularla devam eden söyleşiye, mimar ve mimarlık öğrencilerinin yanı sıra oda üyeleri de katıldı.

http://www.arkitera.com/haber/28609/mimarlik-ve-iletisim-semineri-tmmob-mimarlar-odasi-adana-subesi-nde-yapildi

mimarlikveiletisim2

mimarlikveiletisim1

OzanTüzün-AydanÖksüz